Jan de Ridder

"Ik ga voor tastbare, werkende en duurzame verandering waar mensen trots op zijn."

Advies en begeleiding bij verandertrajecten

Er komt veel op gemeenten, zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties af. Herindelingen en fusies, veranderde wet- en regelgeving, krapte in middelen en hoge verwachtingen van burgers en cliënten, maar ook het goed benutten van moderne technologie. Deze dynamiek vraagt veel van het aanpassingsvermogen van de organisatie én medewerkers. Veranderconcepten adviseert en begeleidt maatschappelijke organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van tastbare en werkende verandering.  Aandacht voor het lerend vermogen van de organisatie en het duurzaam verhogen van de maatschappelijke verander- en realisatiekracht staan hierbij centraal.