Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden, overeenkomsten en rechsthandelingen van De Ridder Veranderconcepten zijn de Algemene Voorwaarden van de Orde van organisatiekundigen en - adviseurs van toepassing.